ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Lưu ý: Để tham gia dự thi, thí sinh phải hoàn thành việc cung cấp chính xác, đầy đủ thông tin liên quan. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản để tham gia dự thi cho cả 3 kỳ.

Họ và tên (*):
(Nhập đúng tên thật của bạn)
 
Ngày sinh (*): (ngày/tháng/năm . ví dụ: 02/9/1978)  
 
Địa chỉ email (*):    
Điện thoại (*):    
Số CMND/CCCD (*):    
Xã/Phường (*):  
Chọn địa phương khác nếu không ở Điện Bàn
Tên đăng nhập (*) : (viết liền, không dấu)  
Mật khẩu(*) :  
Xác nhận mật khẩu(*) :    
Ghi chú: Trường có dấu (*) là bắt buộc