Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 06/9/2021 của UBND thị xã Điện Bàn về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2021, Quyết định số 13037/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 và Quyết định số 14348/QĐ- UBND ngày 07/9/2021 của UBND thị xã Điện Bàn về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2021, Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:
   Tải về: 185-2021-KH-UBND.signed.pdf

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG CUỘC THI

1. Đối tượng

a) Đối tượng tham gia cuộc thi: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên trong các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể, trường học, địa phương; thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn thị xã Điện Bàn.

b) Đối tượng không được tham gia cuộc thi: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trực tuyến.

2. Nội dung

Tập trung tìm hiểu các quy định về xử phạt vi phạm hành chính có liên quan mật thiết đến đời sống của người dân trên địa bàn thị xã hiện nay như:

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

- Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

- Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

- Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

- Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

(Ban Tổ chức cuộc thi đã chuẩn bị 100 câu hỏi và gợi ý đáp án từ các quy định trên, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thị xã, để người tham gia cuộc thi nghiên cứu, tìm hiểu)

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Hình thức dự thi

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thị xã Điện Bàn, Trang thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thị xã Điện Bàn. Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn.

2. Thời gian

2.1. Thời gian tổ chức thi: Dự kiến chia làm 03 đợt:

-  Đợt  1  (từ  ngày  04/10  đến  ngày  10/10):  Từ  07  giờ  30  phút,  ngày 04/10/2021 đến 17 giờ 00 phút, ngày 10/10/2021.

-  Đợt  2  (từ  ngày  11/10  đến  ngày  17/10):  Từ  07  giờ  30  phút,  ngày 11/10/2021 đến 17 giờ 00 phút, ngày 17/10/2021.

-  Đợt  3  (từ  ngày  18/10  đến  ngày  24/10):  Từ  07  giờ  30  phút,  ngày 18/10/2021 đến 17 giờ 00 phút, ngày 24/10/2021.

2.2. Thời gian tổng kết, khen thưởng: Dự kiến đầu tháng 11 năm 2021. (Ban Tổ chức sẽ có thông báo cụ thể thời gian tổng kết, trao thưởng sau khi kết thúc cuộc thi)

III. CÁCH THỨC DỰ THI VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM

1. Các thức đăng ký dự thi

- Người dự thi truy cập vào banner “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến” trên Cổng thông tin điện tử thị xã Điện Bàn, địa chỉ: http://dienban.quangnam.gov.vn hoặc vào địa chỉ Website của Phòng Tư pháp thị xã Điện Bàn, địa chỉ:  http://tuphapdienban.gov.vn để tham gia trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức cuộc thi biên soạn.

- Để tham gia dự thi, thí sinh phải hoàn thành việc cung cấp chính xác, đầy đủ thông tin liên quan theo hướng dẫn.

Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là cơ sở để Ban Tổ chức cuộc thi liên lạc và trao thưởng khi đoạt giải. Ban Tổ chức cuộc thi không công nhận kết quả đối với người dự thi không có bất kỳ thông tin nào hoặc người đăng ký thông tin sai lệch so với thực tế hoặc người dự thi thuộc nhóm đối tượng không được tham gia cuộc thi.

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản để tham gia cuộc thi.

(Cách thức đăng ký tham gia cuộc thi sẽ được hướng dẫn cụ thể trên trên Cổng thông tin điện tử thị xã Điện Bàn, mục“Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến” trước thời gian tổ chức cuộc thi)

2. Cách thức thi

- Cuộc thi sẽ tổ chức thành 03 đợt thi, mỗi đợt thi kéo dài 01 tuần. Thí sinh chỉ được tham gia thi 01 lần/01 đợt thi. Mỗi thí sinh được tham gia thi tối đa 03 đợt thi.

- Mỗi đợt thi sẽ có 20 câu hỏi chính và 01 câu hỏi phụ (dự đoán số người tham gia đợt thi), thời gian trả lời là 20 phút. Máy tính sẽ chạy ngẫu nhiên 20 câu hỏi trong tổng số 100 câu hỏi do Ban Tổ chức cuộc thi biên soạn.

- Người tham gia thi phải trả lời 20 câu hỏi chính theo hình thức trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ (dự đoán số người tham gia đợt thi). Sau đó bấm "Nộp bài". Bài thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đầy đủ các câu hỏi. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận câu trả lời và cập nhật kết quả. Sau khi hoàn thành, người tham gia thi sẽ biết ngay số câu trả lời đúng và thời gian thực hiện bài thi.

- Kết quả mỗi đợt thi (01 tuần) sẽ được công bố cập nhật ngay sau khi kết thúc mỗi đợt thi (chậm nhất là 09 giờ 00 phút ngày thứ hai tuần kế tiếp) trên Cổng thông tin điện tử thị xã và các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Cách tính điểm

3.1. Đối với cá nhân

- Người đoạt giải là người có nhiều câu trả lời đúng nhất, trong thời gian ngắn nhất.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có số lượng câu hỏi trả lời đúng và thời gian trả lời trùng nhau, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào câu hỏi phụ của người tham gia thi để xác định người đoạt giải. Người tham gia thi có dự đoán số người tham gia cuộc thi đúng hoặc gần đúng nhất sẽ đoạt giải.

- Trong trường hợp có từ 02 người trở lên có số lượng câu hỏi trả lời đúng và thời gian trả lời trùng nhau, có dự đoán số người tham gia cuộc thi trùng nhau, thì Ban tổ chức sẽ là người quyết định thí sinh đoạt giải.

- Mỗi thí sinh được quyền tham dự cả 03 đợt thi (tương đương mỗi đợt 01 lần thi). Trường hợp, thí sinh tham gia thi đã đoạt giải tại đợt thi tuần đầu tiên thì vẫn được quyền tham gia đợt thi tuần tiếp theo, tuy nhiên Ban Tổ chức chỉ công nhận kết quả của đợt thi tuần có số điểm cao nhất đối với thí sinh đó.

3.2. Đối với tập thể

a. Sau khi tổng cộng kết quả của 03 đợt thi tuần, Ban Tổ chức xem xét, quyết định trao giải tập thể cho các xã, phường theo tiêu chí sau:

+ Tập thể đoạt giải nhất là tập thể có nhiều cá nhân đoạt giải nhất nhất.

+ Trường hợp, có từ 02 tập thể trở lên có số lượng cá nhân đoạt giải nhất bằng nhau, thì BTC sẽ xét tập thể có số lượng giải nhì nhiều hơn để trao giải.

+ Trường hợp, có từ 02 tập thể trở lên có số lượng cá nhân đoạt giải nhất, giải nhì bằng nhau, thì BTC sẽ xét tập thể có số lượng giải ba nhiều hơn để trao giải.

+ Trường hợp, có từ 02 tập thể trở lên có số lượng cá nhân đoạt giải nhất, giải nhì, giải ba bằng nhau, thì BTC sẽ xét tập thể có số lượng giải khuyến khích nhiều hơn để trao giải.

+ Trường hợp, có từ 02 tập thể trở lên có số lượng cá nhân đoạt giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích bằng nhau, thì BTC sẽ xét tập thể có số lượng người tham gia nhiều hơn để trao giải.

b. Ngoài ra, sau khi tổng hợp kết quả của 03 đợt thi tuần, Ban Tổ chức xem xét, quyết định trao giải đặc biệt cho một vài tập thể và cá nhân.

Việc chọn các tập thể, cá nhân đoạt giải và giải quyết những vấn đề phát sinh do Ban tổ chức cuộc thi quyết định.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Đối với cá nhân (gồm 12 giải thưởng): 03 giải nhất, 03 giải nhì, 03 giải ba và 03 giải khuyến khích.

Giải thưởng cá nhân chia làm 03 đợt, mỗi đợt thi (mỗi tuần) có 04 giải thưởng, cụ thể:

- 01 giải nhất:                   700.000 đồng.

- 01 giải nhì:                    500.000 đồng.

- 01 giải ba:                      300.000 đồng.

- 01 giải khuyến khích:    200.000 đồng.

2. Đối với tập thể

- 01 giải nhất:                   3.000.000 đồng.

- 01 giải nhì:                    2.000.000 đồng.

- 02 giải ba, mỗi giải:       1.000.000 đồng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ quyết định trao giải thưởng đặc biệt cho một số tập thể và cá nhân (tùy thuộc vào kinh phí của cuộc thi). Điều kiện để xét trao thưởng giải đặc biệt và mức thưởng cụ thể do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ CÁCH THỨC TRAO THƯỞNG

1. Đối với cá nhân

Ngay sau khi kết thúc mỗi đợt thi (01 tuần): kết quả thi trắc nghiệm sẽ được công bố cập nhật ngay (chậm nhất là 09 giờ 00 phút ngày thứ hai tuần kế tiếp) trên Cổng thông tin điện tử thị xã và các phương tiện thông tin đại chúng. (gồm các thông tin như: các cá nhân đoạt giải; tổng số người tham gia đợt thi; số lượng người trong hội, đoàn thể, xã, phường tham gia dự thi)

Các cá nhân đoạt giải thưởng trong các đợt thi hàng tuần sẽ được Ban Tổ chức cuộc thi trực tiếp trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng kèm theo tại Hội nghị Tổng kết cuộc thi.

(Ban Tổ chức cuộc thi không công nhận kết quả đối với người dự thi không có bất kỳ thông tin nào hoặc người đăng ký thông tin giả, thông tin sai lệch so với thực tế hoặc người dự thi thuộc nhóm đối tượng không được tham gia cuộc thi)

2. Đối với tập thể

Ngay sau khi kết thúc 03 đợt thi, Tổ giúp việc có trách nhiệm thống kê tổng số người tham gia cuộc thi; độ tuổi của người tham gia cuộc thi; số lượng người trong từng hội, đoàn thể, xã, phường tham gia cuộc thi; danh sách cá nhân đoạt giải qua các tuần thi, để làm cơ sở Ban Tổ chức xem xét, quyết định tập thể đoạt giải thưởng.

Các tập thể đoạt giải thưởng trong cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức cuộc thi trực tiếp trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng kèm theo tại Hội nghị Tổng kết cuộc thi.

Thời gian cụ thể tổ chức Hội nghị Tổng kết cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ có thông báo đến từng cá nhân, tập thể.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2021. Thể lệ Cuộc thi có hiệu lực từ ngày công bố và được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung Thể lệ này do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định bằng văn bản.